Elin Org biomeditsiinist ja geneetikast

Laupäeval, 16. märtsil pidas Los Angelese Eesti Majas sarja Eesti köök ja külaline raames ettekande biomeditsiinist Elin Org.
Elin lõpetas 1997. a Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna biomeditsiini erialal ning 2006. a kaitses  samas prof Andres Metspalu juhendamisel doktoritöö teemal “The Comparative patterns of linkage disequilibrium European populations and its implication for genetic association studies”, milles uuris Euroopa populatsioonidevahelisi geneetilisi erinevusi ning kuidas seda infot on võimalik rakendada sagedasti esinevate ehk komplekssete haiguste pärilike faktorite väljaselgitamiseks. Praegu on Elin järeldoktor California Ülikoolis Los Angeleses ja keskendub soolestikus esinevate mikroobide rolli uurimisele südameveresoonkonna ja metaboolsete haiguste kujunemisel.

Oma Eesti Majas peetud ettekandes rääkis Elin nii geneetikateaduse tormilisest arengukäigust kui ka uuematest arengusuundadest ja viimaste aastate geneetikaavastuste tähtsusest. Huvitava faktina tõi ta välja, et kuna evolutsiooni käigus on eri organismide geenid paljuski ühtinud (näiteks hiirte geenid kattuvad 99% inimese omadega), ja mitmeid inimgeenide funktsioone on seetõttu võimalik uurida ilma keeruliste ja kallite inimkatseteta madalamate loomade peal, siis küllalt vähe on seni uuritud eri liiki organismide sümbioosi ja vastastikust geneetilisi kohanemist.
Hiljutised avastused on aga näidanud, et kuigi emaüsas baktereid ei ole ja esimeste bakteritega puutub laps kokku alles peale sündi, siis täiskasvanud inimese kehas on erinevat liiki baktereid kokku ligi 3 kg ja nende roll  inimorganismi õigel toimimisel, näiteks seedimisel ja immuunsüsteemi arengul, on väga oluline. Seetõttu on hakatud aktiivsemalt uurima bakterite geneetika ja peremeesorganismi geneetika koosmõju ja Elini praegune uurimistemaatika on samuti seotud bakterite osatähtsusega rasvumisel ja veresoonte lupjumisel ning geneetilisel mehhanismidel, millega inimorganism bakterite toimimist reguleerib. Kuna baktereid elab ka madalamates organismides, siis põhinevad Elini eksperimendidki hiirkatsetel.
Lumme Erilt

On Saturday, March 16, Elin Org, guest speaker at the Los Angeles Estonian House Estonian Kitchen, spoke on the theme of biomedicine.In 1997 Elin graduated from Tartu University biology-geography faculty with a degree in biomedicine and in 2006 defended her doctoral dissertation under the guidance of prof. Andres Metspalu titled “The Comparative patterns of linkage disequilibrium European populations and its implication for genetic association studies.”
Lumme Erilt

Comments are closed.