Archive for May, 2013

Volbrimeenutus – häälekate merimõvide seltsis Marina Del Reys

Wednesday, May 15th, 2013
 
Volber on Kesk- ja Põhja-Euroopas 30. aprillil ning 1. mail tähistatav kevadpüha, mille nimi tuleneb 8. sajandil Saksamaal tegutsenud inglise misjonärist Walburgast, kes 1. mail 870. a pühakuks kuulutati. Volbritraditsioonid on kirevad ja rikkalikud, kristlikud tavad on põimunud paganliku, juba rooma-ajast tuntud kevade alguse tähistamisega – lilleehtes mairitvade ümber tantsimisega ning mailõketega nõiasabatile minevate nõidade hirmutamiseks.
Eestisse levis volbri tähistamine Saksamaalt Tartu Ülikoolis õppivate saksa tudengite kaudu. 19. sajandil tähistati seda suurte lõkketulede ja pidutsemisega Toomemäel, mis jätkus peale keskööd edasi üliõpilasorganisatsioonide hoonetes.
Ennesõjaaegse Eesti Vabariigi ajal tähistati volbrit Tartus Aia (praeguse Vanemuise) tänavalt algava tõrvikrongkäiguga, mis alla linna raekoja  ja ülikooli peahoone ette suundus ja kus siis linnapea ja rektor tudengeid tervitasid. Rongkäik lõppes Politsei platsil praeguse haridusministeeriumi ees. Seal kuhjati tõrvikud suureks tuleriidaks ja lauldi tule ümber. Pidu jätkus lahtiste uste ööga. Korporatsioonides toimuvatel, muidu kinnistel pidudel oli sel ööl lubatud osaleda ka mittekorporantidel. 1935. a volbrirongkäigus osales 1300 tudengit (https://arhiiv.err.ee/vaata/ajalootund-r2-s-ajalootund-r2-s-tudengid-volbriood-tahistamas).
Peale taasiseseisvumist ühendati kaks varasemat traditsiooni ja laenati soomlastelt juurde ausambale tekli pähepanemine. Rongkäik algab nüüdki Vanemuise tänava õppehoone eest ja kulgeb siis raekoja ja ülikooli peahoone kaudu Toomemäele, kus Karl Ernst von Baeri kuju pead shampanjaga pestakse ning sellele Eesti Üliõpilaste Seltsi noorliikme tekkel pähe pannakse. Hilisemal ajal on traditsiooni veelgi edasi arendatud ja hakatud pärgama ka Raekoja platsil olevate suudlevate tudengite kuju korp! Filiae Patriae värvides lillepärjaga.
Soomes pannakse ausammastele pähe valge üldtekkel. Traditsioon sai alguse sellest, et Skandinaaviamaades kanti vanasti sügistalviti musti koolimütse ja kevadsuvisel ajal valgeid tekleid, valge mütsi tohtis pähe panna 30. aprilli keskööl vastu 1. maid. Ausambale rahvahulga ees avalikult koolimütsi pähe panemine sümboliseeris noorusaega ja kevadet. Praeguseks on Soomes volbrist saanud karnevalitüüpi püha, mis oma menukuselt ja rahvarohkuselt ületab jaanipäeva ja aastavahetuspühi.
Eestis sai taasiseseisvumisjärgsel ajal volbrirongkäigu suure populaarsuse põhjuseks ka selle vastandumine nõukogudeaegsetele 1. mai töörahva demonstratsioonidele, mida üliõpilasorganisatsioonidesse koondunud edumeelne akadeemiline noorus avalikult taunis. Volbri tähistamiseks saabuvad Tartusse peale ülikooli lõpetamist teistesse linnadesse kolinud vilistlasedki, nii on sellest pühast saanud omamoodi eesti “homecoming”, mida pikisilmi oodatakse.
Los Angeleses tähistasime sel aastal volbrit teist korda. Neljandal mail pidasime volbripikniku Burton Chase pargis Marina Del Reys. Ilm oli ilus, päike säras ning puhus mõõdukas jahutav tuul. Igaüks oli kaasa toonud maiustamist, mida sai teistega jagatud. Lauldi kevadest, ja kui õige viis meeles ei olnud, siis mõeldi see kohapeal valmis. Laulmisele andis oma panuse kamp merilõvisid, kes läheduses kaidel pikutasid. Sel päeval olid nad eriti valjuhäälsed.
Eelmisel aastal pandi pargis asuvale madrusekujule pähe must rebasetekkel. Nüüd oli sellest aasta möödas, rebaseaeg läbi, ja aeg madrusele uus tekkel anda, nüüd värviline. Samuti sai ta kaela värvipaela. Seda ei ole kerge toimetada, kuju on kõrge, peab üksjagu upitama, et müts pähe saada ja kinnitada. Lisaks on oht, et pargivaht tempu pealt näeb. Seleta siis talle, et miks ja kuidas.
Järgmisel volbril kohtume  jälle.
Lumme Erilt
Karin Kuljus
 
Piltidel korp! Rotalia senior Uve Sillat, korp! Filiae Patriae esimees Lumme Erilt ja Antti Andreimann
 
Walpurgis (Estonian 'volber') is a spring holiday that is celebrated on April 30 and May 1st . The holiday is named after a medieval English missionary Walpurga who served in Germany and was sainted (canonized) on May 1, 870.  Walpurgis traditions are rich and colorful, with Christian practices woven into Roman pagan rituals of bonfires and dancing around the Maypole.

Kes on pildil?

Wednesday, May 15th, 2013
 
Helvi Maie Lippand (neiuana Soonpää) sündis vabariigi aastapäeval, 24 veebruaril 1929 Tallinnas. Ta vanemad olid Antonie (Adamson) Soonpää ja riigikontrolör Karl Soonpää. Lapsepõlve veetis ta Tartu ja Tallinna vahel.  Koolis käis Tallinnas, aga suve veetis talus Elva vallas. Algkoolis käis Inglise kolledzis, okupatsiooni ajal õppis Laguja algkoolis ja Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumis.
Aasta 1944 oli ülimalt kurb aasta. Juuni keskel lasti maha Maie isa. Augustis evakueeriti talu.  Septembris õnnestus Tallinnas laevale saada. Nii et paari kuu jooksul kaotas ta isa, kodu ja kodumaa.
Helvi põgenes Saksamaale koos ema, venna, õe ja täditütrega. Pärast mõningaid seiklusi saabus perekond Geislingeni.  Seal olles lõpetas ta gümnaasiumi ja alustas õpinguid Tübingeni Ülikoolis.
1949. a kevadel emigreerurisid nad Põhja-Dakotasse Ameerika Ühendriikides. Maie sai tööd hambaarsti assistendina.  Sealt viis tee edasi Minneapolisse Minnesotas. Seal olles õppis ta tundma ja hiljem abiellus Piedmond Lippandiga. Neil sündis 4 last. Kolisid California osariiki, Sacramento linna. See keskkond aga neile ei sobinud ja taheti lõuna poole kolida. Enne oli pere Huntington Beachis, siis Garden Grove’is. Kohe hakati aktiivselt osa võtma eesti tegevusest. Kõik lapsed lõpetasid Los Angelese eesti täienduskooli, kus Maie oli vahepeal õpetaja.
Pensioni ajal aitas Helvi oma lapselapsi kasvatada ja hoolitses ema eest. Täna naudib ta aiatööd, õmblemist ja on tegev Los Angelese pensionäride klubis.
 
Helvi Maie Lippand (nee Soonpää) was born on Independence Day, February 24, 1929 in Tallinn.  Her parents were Antonie (Adamson) Soonpää and State Controller Karl Soonpää.  Her childhood was spent between Tartu and Tallinn.  Her schooling was in Tallinn, but summers were spent at the family farm near Tartu.  She attended elementary school at the National English College.  During the Soviet occupation, she attended Laguja Algkool and Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasium (two schools in Tartu).
The year 1944 was a tragic one.  In mid-June, Maie's father was shot and killed.  In August, her farm was evacuated.  In September she fled from Estonia, boarding a ship in Tallinn.  So, within the span of a few months she lost her father, her home, as well as her homeland.
She escaped to Germany together with her mother, sister, brother, and cousin.  After a few moves, the family settled in Geislingen.  While there, she finished high school and started college in Tübingen.
In the spring of 1949, the family emigrated to North Dakota.  Maie started work as a dental assistant.  From there, life took her to Minneapolis, Minnesota. While in Minnesota, Maie met, got to know, and married Piedmond Lippand.  They had four children.  Soon they moved to Sacramento, California.  However, it didn't suit them and they wanted to move to southern California.  First, the family lived in Huntington Beach, then Garden Grove.  They immediately became involved with the Los Angeles Estonian community activities.  All children graduated from the Estonian Sunday school, where Maie taught.
She has spent her retirement years helping raise her grandchildren and caring for her mother.  Nowadays she enjoys gardening, sewing, and is active in the Estonian Seniors Club.