Archive for March, 2013

Kes on pildil?

Tuesday, March 12th, 2013

Asta ja Boris Auksmann saabusid Los Angelesse 1957. a septembris. Boris oli olnud lennuväepoiss, lõpetanud Lübecki põgenikelaagris eesti gümnaasiumi, emigreerinud Kanadasse kui metsatööline ja jõudnud läänekaldale, Vancouverisse.

Asta põgenes koos emaga väikeses paadis Rootsi, käis seal Uddevalla ühisgümnaasiumis ja võimaluste avanedes liikus edasi Kanadasse. Peale pikki sõite jõudis temagi Vancouverisse. Asta ja Boris kohtusid Briti Columbia Ülikoolis ja abilellusid peale selle lõpetamist. Mõnda aega elasid nad Montrealis, kust suundusid Los Angelesse, et õpinguid jätkata. Boris Cal Techis ja Asta UCLAs.

Asta ja Boris on olnud kohalikus eesti ühiskonnas aktiivsed algusest peale: 40 aastat rahvatantsijad, eesti koguduse liikmed ja toetajad, välisvõitlejad, korraldades väljapanekuid ameeriklastele Eesti olukorra tutvustamiseks. Boris on aidanud üles ehitada ja juhtida Los Angelese Eesti Maja. Asta oli mõnda aega naisklubi esinaine. Mõlemad on aidanud mitmel korral läbi viia lääneranniku Eesti päevi Los Angeleses ja paljusid muid rahvuslikke üritusi. Nad on osa võtnud suusaklubi reisidest ja saunaklubi üritustest. Praegu näeb neid koos seenioride klubi kokkusaamistel.

Tekst: Asta Auksmann

Tõlge: Mati Riivald

 

 Asta and Boris Auksmann arrived in Los Angeles in September 1957. Boris had been an air force airman, graduated Lübeck’s displaced persons (DP) high school, immigrated to Canada as a lumberjack and ultimately arrived on the West Coast in Vancouver.

Asta and her mother escaped from Estonia in a small boat to Sweden where Asta attended Uddevalla high school and when the opportunity arose, moved on to Canada. After lengthy travels she, too, arrived in Vancouver. Asta and Boris met in British Columbia University and married after graduating . For a time they lived in Montreal from where they headed to Los Angeles to continue their education – Boris at Cal Tech and Asta at UCLA.

Asta and Boris have been active in the local Estonian community’s activites from the beginning: 40 years as folk dancers, members and supporters of the Estonian church, and as freedom fighters preparing information packets to acquaint Americans with Estonia’s situation under Soviet occupation. Boris has helped with refurbishing and leading the Los Angeles Estonian House. For a time, Asta was the president of the women’s club. Both have on multiple occasions helped with organizing the West Coast Estonian Days in Los Angeles as well as many other Estonian community activities. They have participated in the Ski Club trips and sauna club activities. They can currently be seen at the Seniors Club meetings.

Text: Asta Auksmann

Translation: Mati Riivald