Archive for June, 2010

LEERIPÄEV – Confirmation Day

Wednesday, June 2nd, 2010

Tekst Reet Rand, tõlge Matti Riivald, foto Kiino Villand

Kevad on looduse noorusaeg, mil kõik me ümber õitseb, lõhnab ja särab. Kevadine Nelipüha Los Angelese koguduse seas oli täis noorust ja sära. Täiskasvanuikka olid jõudnud kuus Los Angelese noort, kes meie kõigi silme all üles on kasvanud. Nende elu kevadhetke oli tulnud tunnistama terve kirikutäis rahvast nii lähedalt kui kaugelt.

Leerikooli õpilased Maarja Pallo, Mari-Liis Pallo, Karl-Eerik Leesment, Martin Pallo, Taavi Kaskla ja Mikk Otsmaa olid läbi teinud aastapikkuse leerikooli ning olid valmis Nelipüha jumalateenistusel kirikuliste ees oma usutunnistust andma. Jumalateenistust juhatasid pastor Jüri Pallo ning praost Thomas Vaga. Esines Los Angelese segakoor dirigent Kaie Pallo juhendamisel. Kevad ja noorus on muretu aeg. Rõõmu ja muretust oli tunda ka jumalateenistusel. Kokku oli tuldud ju rõõmsat sündmust tähistama. Kirik oli rahvast puupüsti tais. Perekonnasõbrad, sõbrad, ristivanemad, lapsevanemad ja õpetajad – kõik kes nende noorte hingede elus oma rolli olid mänginud. Kimpudest kirikuliste käes said lillesülemid leerilaste süles. Kui kõik need lilled ümber arvestada soovivalemiks, siis saaks sellest valem täis armastust, lootust ja südamlikke soove.

Los Angelese eestlased soovivad oma leerilastele edu ja kordaminekuid uuel eluetapil ning loodavad, et ka meie ühine kodu Los Angeleses nende noorest ja pakatavast energiast puudutatud saaks.


Spring is nature’s time of rebirth where everything around is in bloom, fragrant and shining.  Our Los Angeles congregation’s Pentecost Sunday service shone with a celebration of youth.  Six of our Los Angeles young, who grew up under our very eyes, achieved adult status.  Guests from far and near participated in this special service of confirmation into the church body.

Confirmees Maarja Pallo, Mari-Liis Pallo, Martin Pallo, Karl-Erik Leesment, Taavi Kaskla and Mikk Otsmaa had completed their year-long studies and were ready this Pentecost Sunday to affirm their faith in the presence of the congregation.  The services were led by Pastor Jüri Pallo and  Praost Thomas Vaga.  The Los Angeles Choir sang under the direction of Kaie Pallo.  Youth and springtime are carefree times.  These carefree feelings were most certainly felt during the service.  After all, the congregation had gathered to mark a joyous event.  The church was filled to the rafters with family friends, friends, godparents, parents and teachers – all who had played a part in their lives.  From the bundles of flowers brought by the congregants evolved arm fulls of flowers for each of the confirmees.  If all those flowers were to be converted into a formula of wishes, the result would be a formula full of love, hope and heartfelt wishes.

LA’s Estonians wish our confirmees success as life leads them in new paths and hope that our communal Los Angeles home will be touched by their youthful bursting energies.

Text Reet Rand, translation Matti Riivald, photo Kiino Villand